Crkve

Osijek

Zagrebačka 19, 31000 Osijek
Starješina: Stanka Jaklić, (099 800 3830)
Početak bogoslužja: 10:00

Beli Manastir

Svetog Martina 9, 31300 Beli Manastir
Starješina: Zvonko Matošić, (097 719 950)
Početak bogoslužja: 10:00

Belišće

Matije Gupca 3, Belišće
Starješina: Tomašević Goran (092 216 4059)
Početak bogoslužja: 10:00

Cerna

Tomislavova 27, Cerna
Starješina: Mihael Peršinović (091 328 6033)
Početak bogoslužja: 10:00

Dalj

Planinska 22, Dalj
Starješina: Rada Šolak (097 608 9930)
Početak bogoslužja: 9:30

Draž

Dunavska 99, Draž
Starješina: Pavle Škulac (099 736 5217)
Početak bogoslužja: 10:00

Đeletovci

Bana Jelačića 60, Đeletovci
Starješina: Branko Garvanović (098 382 017)
Početak bogoslužja: 10:00

Vinkovački Banovci

Maršala Tita 54, Vinkovački Banovci
Vođa crkve: Borislav Medić (098 631 782)
Početak bogoslužja: 10:00

Vinkovci

Zagrebačka 11, Vinkovci
Starješina: Tatjana Matić (095 568 8057)
Početak bogoslužja: 9:30

Vukovar

204 Vukovarka brigade 22, Vukovar
Vođa crkve: Željka Sabo (098 552 846)
Početak bogoslužja: 10:00

Nastanak religija

Informacije

Osijek - Zagrebačka 19

Subota 10:00 - Bogoslužje

Draž - Dunavska 99

Subota 10:00 - Bogoslužje

Beli Manastir - Svetog Martina 9

Subota 10:00 - Bogoslužje

Borovo - Radnička 23

Subota 10:00 - Bogoslužje

Dalj - Planinska 22

Subota 09:30 - Bogoslužje

Belišće - Matije Gupca 3

Subota 10:00 - Bogoslužje

Vinkovci - Zagrebačka 11

Subota 9:30 - Bogoslužje

Cerna - Tomislavova 27

Subota 10:00 - Bogoslužje

Đeletovci - Bana Jelačića 60

Subota 10:00 - Bogoslužje

Vinkovački Banovci - Maršala Tita 54

Subota 10:00 - Bogoslužje

Vukovar - 204 Vukovarka brigade 22

Subota 10:00 - Bogoslužje

Kršćanska adventistička crkva - Okrug Osijek